Fordged Hoe & Pick Axe

  • Pick Axe

    Vyberte sekeru

    Pick Axe, ktorý sa používa pri terénnych úpravách. Krompáč má v dnešnej dobe zvyčajne dva konce. Špicatý koniec sa používa na skalnaté alebo betónové povrchy. Druhý koniec je plochý a používa sa hlavne na zvedavosť. S takou ťažkou hlavou a malým kontaktným bodom na konci hlavy sa nástroj stáva veľmi efektívnym nástrojom pre spevnené, skalnaté a betónové povrchy.

  • Fordged Hoe

    Fordged Hoe

    Motyka je záhradnícke náradie s tenkou kovovou čepeľou, ktoré sa často používa na lámanie nečistôt. Motyka, jeden z najstarších nástrojov poľnohospodárstva, kopáčsky nástroj pozostávajúci z čepele nastavenej v pravom uhle k dlhej rukoväti. Čepeľ modernej motyky je kovová a rukoväť z dreva. Gemlight Planting Hoe je tiež veľmi efektívnym nástrojom pri poľnohospodárskych a záhradných prácach po celej krajine.